Hírfolyam

Meghívó!

Apostag Község Polgármesterétől

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Értesítés és Meghívó!

A Kecskeméti Szakképzési Centrum és a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 2015. november 9-10-én rendezi meg kulturális központban  (Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.) a szakképző intézmények és partnereik

Képzési Kiállítását és Állásbörzéjét.

A szakképző iskolák mellett több mint 20 gazdasági vállalkozás vesz részt a kiállításon. Többek között a rendezvényen való megjelenését jelezte a KNORR BREMSE Kft., a Phoenix Mecano Kft., a Mercedes- Benz Manufacturing Hungary Kft., a RÖSCH Mode Kft., a Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Sheraton Hotel és a Gerébi Kúria.

Kiállításon részt vesz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya  és a munkaerő-közvetítéssel és kölcsönzéssel foglalkozó Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. kecskeméti irodája.

A rendezvényhez kapcsolódóan, a Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya megtartja az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci program megnyitóját, amelyre november 9-én 11.00 órakor kerül sor . A program a 25 év alatti fiatalok elhelyezkedésének segítését és elhelyezkedési esélyeinek növelését tűzte ki céljául.

A rendezvényt ajánljuk felnőtteknek, és érettségi előtt álló fiataloknak, de nyolcadik osztályt most végző tanulóknak is.

Jöjjön el és tájékozódjon felnőtteknek 2016. februárjától kínált szakmákról.

Jogszabályi változásoknak köszönhetően  esti tagozaton a  második szakma megszerzése is ingyenes!

Soha nem látott lehetőséget kínálunk azoknak a felnőtteknek, aki munkanélküliek és nem rendelkeznek szakképesítéssel, vagy a meglévő szakmájukkal nem tudnak munkát találni. De ajánljuk azoknak is, akik úgy gondolják, hogy második szakmával könnyebben tudnak elhelyezkedni, vagy jelenlegi munkájukat megtartani.

A kiállító iskolák  40 szakmában hirdetnek felnőtteknek felvételi lehetőséget.

Nézze meg a kiállítást és jelentkezzen második szakmára!

Jöjjön el és hívja ismerőseit is!

A rendezvény 2015. november 9. és 10-én 10.00 órától 18.00 óráig látogatható.

A képzési kiállítás és állásbörze megnyitója: 2015. november 9. 10.00 óra

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

adbventifelhivas2015

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Meghívó!

Apostag Község Polgármesterétől

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

2015-10-15 15.30.00-1 2015-10-15 15.30.00

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Figyelem!

Plakát

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Egyetemisták, Főiskolások Figyelem!

BURSA HUNGARICA

Apostag Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás összege: 10.000 Ft/hó.

 

A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2015. november 9.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) kell az önkormányzatnak benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a)            A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
  • b)           Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap (melyet az EPER-Bursa rendszerből ki kell nyomtatni) csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A részletes pályázati kiírás itt letölthető: Bursa Hungarica pályázati kiírás

 

Apostag Község Önkormányzata

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Munkalehetőség!

aaa1 aaa2

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Apostagiak Figyelem!

nyugiklubb

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Tisztelt Lakosság!

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatjuk Önöket a 2015. év októberi ügyfélfogadási időpontokról:

SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2015. október 7.,14. 9:00 – 13:00

Roma Nemzeti Önkormányzat, (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)- 2015. október 14. 9:00 – 11:00

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,(6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)- 2015. október 14.  13:00 – 15:00

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata,(6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)- 2015. október 21. 9:00 -13:00

Kategória: Egyéb | Hozzászólok