Hírfolyam

Képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Apostag Község Képviselő-testülete   

2017. október 25. (szerda) 15:00 órakor

Képviselő-testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Községháza

N A P I R E N D:

 1. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Zsidóné dr. Faragó Mónika jegyző
 2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  Előterjesztő: Zsidóné dr. Faragó Mónika
 3. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Zsidóné dr. Faragó Mónika jegyző
 4. Nyugdíjasok karácsonyi támogatása
  Előterjesztő: Zakar Zoltán polgármester
 5. Egyéb ügyek, tájékoztatások, közérdekű bejelentések

Apostag, 2017. október 16.

Zakar Zoltán
polgármester  

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Egyenlő bánásmód hatóság ügyfélfogadása

Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából tájékoztatom a 2017. év októberi ügyfélfogadási időpontokról.

Amennyiben van rá lehetőségük, kérem, hogy az önkormányzat, intézmény hivatalos honlapján tegyék közzé ezen időpontokat:

SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet
(6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)
2017. október 4. 9:00-13:00

Roma Nemzeti Önkormányzat
(6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)
2017. október 11. 9:00-11:00

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
(6000 Kecskemét Reile G. u. 22.)
2017. október 11. 13:00-15:00

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
(6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)
2017. október 18. 9:00-13:00                

Kiskunhalas Mozgáskorlátozottak Egyesülete
(Kiskunhalas, Eötvös u. 2-4.) 
2017. október 26. 9:00-13:00     

dr. Tóth Edina   
Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

BURSA HUNGARICA

Apostag Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás összege: 10.000 Ft/hó.

 A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2017. november 7.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) kell az önkormányzatnak benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a)         A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap (melyet az EPER-Bursa rendszerből ki kell nyomtatni) csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.apostag.hu oldalról, illetve hozzáférhető az Önkormányzat titkárságán.

Bursa H. részletes pályázati kiírás

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

Szüreti bál

Kategória: Egyéb | Hozzászólok

II. Apostagi Család Nap

családi-nap-plakát1

Kategória: Egyéb | 2 hozzászólás