Képviselőtestület

Képviselő-testület tagjainak neve, lakcíme

1./ Zakar Zoltán János polgármester   Apostag, Vida J. u. 8.
2./ Komáromi Petra Gabriella   alpolgármester    Apostag, Vásár tér 3.
3./ Ács Tibor   képviselő    Apostag,  Táncsics M. u. 1/a.
4./ Kecskés Tibor János   képviselő    Apostag, Árpád u. 30.
5./ Milánkovics Szabolcs   képviselő    Apostag, Mátyás u. 34.
6./ Tóth Sándor   képviselő    Apostag, Jókai M. u. 18.
7./ Tóth-Szöllős Mihály   képviselő    Apostag, Vida J. u. 15.