Munkacsoportok

Önkormányzati munkacsoportok

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a novemberi testületi ülésen úgy határozott, hogy az önkormányzat munkáját előkészítő, véleményező jelleggel adott területre, meghatározott feladatokkal munkacsoportokat hoz létre.

A munkacsoportokat egy-egy települési képviselő vezeti, tagjai pedig azok az apostagi emberek, akik az adott témában szakmailag kompetensek, vagy jobbító elképzelésükkel, vagy tevőleges munkájukkal hozzá kívánnak járulni az élhetőbb Apostag megteremtéséhez.

Hosszú távú cél, hogy minden munkacsoport vegyen részt a költségvetés kialakításában, véleményezésében. A munkacsoportok egymás közti kapcsolatait a Kommunikációs munkacsoport vezetője koordinálja.

Munkacsoportok:

1. Közterület fejlesztő munkacsoport: utak; járdák; csapadékvíz elvezetők; közterületi elemek; Duna part; külterületi utak   Vezetője: Milánkovics Szabolcs (30/249-5256; smilankovics@pridgeonandclay.hu)

2. Munkahelyteremtő munkacsoport: befektetői övezet előkészítése, vállalkozások letelepítése; marketingkiadvány készítése; közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése; megváltozott képességűek foglalkoztatásának elősegítése   Vezetője: Kecskés Tibor (70/211-3490; tibo21@freemail.hu)

3. Közszolgáltatások fejlesztése munkacsoport: közszolgáltatások helyzetelemzése; közvilágítás korszerűsítés; közbiztonság fejlesztés; temetőfejlesztési stratégia kialakítása   Vezetője: Tóth Sándor (30/945-5377; sacoka1966@gmail.com)

4. Szociál-, Ifjúság- és Időspolitikai munkacsoport: önkormányzati szociális feladatok fejlesztése; civil szervezetek, kezdeményezések, szerveződések fejlesztése; ifjúságpolitika kialakítása; időspolitika kialakítása   Vezetője: Tóth-Szöllős Mihály (30/494-8836; mihaly.tothszollos@gmail.com)

5. Köznevelési, közoktatási, középület fejlesztési munkacsoport: óvoda épületeinek fejlesztési irányai; iskola épületeinek fejlesztési irányai; egyéb önkormányzati feladatot ellátó épületek fejlesztési irányai; egyéb önkormányzati ingatlanok sorsának rendezése   Vezetője: Ács Tibor (30/575-3263; carpentertibor75@gmail.com)

6. Kommunikációs munkacsoport: Apostagi Napló üzemeltetése; elektronikus és nyomtatott médiával kapcsolattartás (tv, rádió, internet, újságok); havi hírlevél szerkesztése; körzetbizalmi rendszer kiépítése; a többi munkacsoport munkájának nyomon követése, fórumok szervezése   Vezetője: Komáromi Petra (70/953-8113; kultura@apostag.hu)

7. Pályázati munkacsoport: pályázat figyelés; éves pályázati stratégia kialakításában való közreműködés; komplex települési pályázati programok kialakítása: turisztika, közterület rehabilitáció stb; a többi munkacsoport munkájának támogatása pályázati lehetőségek bevonásával   Vezetője: Zakar Zoltán polgármester (30/437-6228; polgarmester@apostag.hu)

A munkacsoportok vezetői várják a lakosság jelentkezését a munkacsoportokba. Amennyiben valakinek kérdése, észrevétele, ötlete van az adott témákban, keresse őket bizalommal.