Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézmény vezető: Végné Almási Rózsa

Ágazat vezető: Vizi Istvánné

Gyermek jólét: Bognár Barbara

Család segítő: Nagy Antal Gáborné Kiss Magdolna

 

Központi és levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17./d.

Levélcím: 6088 Apostag, Nagy Lajos tér 4.

Tel.: 06-78-428-557

 

A Gyermekjóléti Szolgálat célja, feladata:

A gyermekvédelmi alaptevékenység az „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény” alapján működik.

A gyermekjóléti alapellátás hozzájárul a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez. Fontos szempont továbbá a veszélyeztetettség megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. Ezt a szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat sem, mint például a munkanélküliség, a szenvedélybetegség, az esélyegyenlőség és a kirekesztettség, melyek elsősorban a családon keresztül hatnak a gyermekre.

A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, a rendszerszemléletű szociális munka szolgálja. Ennek érdekében történik a családlátogatás, a felvilágosítás, az információnyújtás, a tanácsadás, a családkonzultáció és a segítő beszélgetés is. A munka szerves részét képezi a szabadidős- és prevenciós tevékenység, a csoportok szervezése, vagy a kliens csoportba való eljuttatása. A szolgálat segít kérelmek, beadványok készítésében, adományok közvetítésében is.

A gyermekjóléti szolgálat igénybe vétele gyakran történik önként mindazok körében, akik valamely probléma enyhítése, megszűntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért. Esetenként más intézmények jelzését követően, vagy hatóság által kötelezett formában áll szolgálatunk kapcsolatban a gyermeket nevelő családokkal.

Az alábbi szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre:

 • a gyermekek testi és lelki  egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése
 • családgondozás
 • információátadás az aktuális szociális ellátásokról, stb.
 • tovább irányítás az illetékes eljáró szakhatóságokhoz
 • tanácsadás:
  • gyermeknevelési
  • lelki – mentális
  • életviteli
  • foglalkoztatási
  • családi konfliktuskezelés
 • hivatalos ügyintézés:
  • családtámogatási ellátások (pl.: GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás)
  • rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, stb.
  • bírósági, gyámhivatali beadványok (pl. gyermekelhelyezés, kapcsolattartás szabályozása, gyermektartásdíj megállapítása iránt)
  • egészségkárosodottakat megillető ellátások
  • saját jogú nyugellátások (pl.:öregségi nyugdíj)
  • egyéb (pl.: betegkártya, adókártya, kérelmek, beadványok)
 • adományok közvetítése (pl.: használt ruhanemű, játék, bútor, stb., átvétele és osztása).

Ügyfélfogadás helye: 6088 Apostag, Nagy Lajos tér 4

Ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő             nincs ügyfélfogadás

Kedd              730-1430      Gyermekjóléti Szolgálat

Szerda           12-16          Családsegítő Szolgálat

2. és 4.     Csütörtök      8-12           Gyermekjóléti Szolgálat

Péntek           8-12           Családsegítő Szolgálat

 

Számlaszám:11732150-15337135

Adószám: 15337135-2-03

Vélemény, hozzászólás?