TIOP-1.1.1-07/1-2008-0398

2011.augusztus 31-én befejeződött a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0398 sz. pályázat keretében a Nagy Lajos Általános Művelődési Központ informatikai fejlesztésének megvalósítási szakasza. A projektzáró rendezvényen Dudla Erzsébet projektmenedzser és Zakar Zoltán polgármester képes bemutató keretében tájékoztatta a meghívott vendégeket a projekt céljairól, megvalósulásának lépéseiről és beszámoltak az eszközbeszerzés lebonyolításáról.

A projekt alapvető célja

 • Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése;
 • A kulcskompetenciák fejlesztése az Infokommunikációs Technológiával (IKT) támogatott pedagógiai módszertan által.

A projekt részcéljai

 • Az iskola számítógép állományának korszerűsítése;
 • A tantermek 40%-nak ellátása internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel;
 • Web-alapú szolgáltatásokat biztosító infrastruktúra kialakítása;

Projektmenedzsment

 • Projektmenedzser: Dudla Erzsébet
 • Projektasszisztens: Pősze Ilona
 • Pénzügyi vezető: Varga Lilla

Az elnyert támogatás: 11.184 450.-Ft

Kedvezményezett: Községi Önkormányzat Apostag
A megnyert eszközök

 • 6 db tantermi csomag /interaktív tábla, projektor, laptop/;
 • 18 db tanulói asztali számítógép monitorral, billentyűzettel, egérrel;
 • 1 db szerver és a hozzá tartozó szoftver, ill. szünetmentes tápegység;
 • 1 db szavazócsomag

A megvalósítás lépései

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0398-as sz. projekt megvalósítási időszaka: 2011. április 1 – 2011. augusztus 31.

1. 2011. április 1. A projektmenedzsment először meghatározta a legfontosabb feladatokat.

2. 2011. május 20. A körbeszerzési eljárás kezdete; az ajánlattételi felhívások megküldése; A közbeszerzés lebonyolítását közbeszerzési szakemberek bonyolították le /KÖZ PluszP Kft./

3. 2011. május 26. Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény.

4. 2011. június 24. A közbeszerzés eredményhirdetése, az Összegzés megküldése az érintetteknek.

5. 2011. július 4. A Szállítási Szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel; /Albacomp RI Kft. Székesfehérvár, Mártírok útja 9./ – A közbeszerzési eljárás lezárása.

6. 2011. augusztus 3. A megnyert IKT-eszközök szállítása, beszerelése, beüzemelése,

7. 2011. augusztus 29. Pedagógusok 10 órás oktatása az interaktív táblák használatáról.

8. 2011. augusztus 31. Sajtó-nyilvános projektzáró rendezvény és interaktív tábla-bemutató a rendezvényen résztvevők számára.

 

A projekt megvalósításának lépéseit illetően tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségünknek a megadott időben eleget tettünk.

A nyilvános rendezvényeken biztosítottuk az arculati kézikönyvben meghatározott arculati elemeket.

 

Összefoglaló a teljes projekt szakmai előrehaladásáról

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0398-as sz. projektünk megvalósítási időszaka 2011.április 1-én indult. A projektmenedzsment először meghatározta a legfontosabb feladatokat: a sajtónyilvános projektnyitó rendezvény megszervezését, valaminta közbeszerzési eljárás megindítását szolgáló intézkedések megtervezését.

A pályázat kedvezményezettje – Községi Önkormányzat Apostag – a Közbeszerzési Szabályzata és a 2011. évi Közbeszerzési terve alapján közbeszerzési szakembert bízott meg a közbeszerzési eljárás lefolytatására /Köz PluszP Kft./. A közbeszerzési eljárás 2011. május 20-án indult és 2011. július 4-én a szerződéskötéssel végződött. Az eljárásban 3, IKT eszközök forgalmazásával foglalkozó cég lett felkérve ajánlattételre. A nyertes ajánlattevő, amely minden előírt dokumentumot határidőre benyújtott az Albacomp RI Kft. lett /Székesfehérvár, Mártírok útja 9./. Velük történt meg a Szállítási Szerződés megkötése 2011.július 4-én.

A közbeszerzési eljárás egyes lépéseiről a megadott határidőben tájékoztattuk a közreműködő szervezetet / ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-t/. Több esetben adatotszolgáltattunk számukra, illetve 2011. június 6-án és 2011. szeptember 12-én megküldtük a közbeszerzési eljárásunk kért dokumentumait.

2011.augusztus 3-án hiánytalanul megérkeztek és beszerelésre kerültek mindkét telephelyen a pályázatban megnyert IKT-eszközök:

 • 6 db tantermi csomag /interaktív tábla, projektor, laptop/;
 • 18 db tanulói asztali számítógép monitorral, billentyűzettel, egérrel;
 • 1 db szerver és a hozzá tartozó szoftver, ill. szünetmentes tápegység;
 • 1 db szavazócsomag

2011.augusztus 29-én a nevelőtestület számára az Albacomp RI Kft. 10 órás gyakorlatorientált képzést tartott az interaktív táblák használatáról, melynek elvégzéséről minden pedagógus a felnőttképzési szerződés alapján igazolást kapott.

2011. augusztus 31-én tartottuk a sajtónyilvános projektzáró rendezvényt, melynek keretében ismertettük a projekt történetét és a megvalósulás lépéseit PowerPoint bemutatóval. A rendezvény után az interaktív táblákkal felszerelt tantermekben minden pedagógus táblabemutatót tartott a gyerekeknek, szülőknek és a meghívott vendégeknek.

A projekt megvalósításának időszakában az előírt indikátorok teljesítését nemtudtuk megkezdeni, mivel az eszközök beszerelése a nyári időszakra esett. Az indikátorok teljesítését 2011. szeptember 1-én kezdjük meg. A tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten minden pedagógus feladatául kapta a tanmenetek olyan kidolgozását, amelyben világosan elkülönülnek az IKT-s órák, illetve a tanórákon alkalmazott interaktív tartalmak.

Célunk, hogy a fenntartási időszakban az IKT-eszközök használatával a hatékonytanulás-tanítás folyamatát elősegítsük és a tanulók tanórai motiváltságát, tanulási eredményességét fokozzuk.

 

Dudla Erzsébet

projektmenedzser